Altınşehir Küçük Sanayi Sitesi

S.S.KAHRAMANMARAŞ ALTIN, GÜMÜŞ VE KIYMETLİ MADEN

İMALATÇILARI İHTİSAS KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

PROJENİN GEREKÇESİ,  AMACI VE HEDEFLERİ

Projenin gerekçesi : Türkiye ve Dünya piyasasına üretim yapan Altın, Gümüş ve Kıymetli maden imalatçılarının üretim alanlarının şehir merkezinde yetersiz ve çalışma koşullarına uygun olmaması ile birlikte üretim yapılan binaların deprem risklerinin yüksek olması ve çevreye verdikleri olumsuz etkilerin gün geçtikçe artması.

 Projenin hedef aldığı kesim ve etkileyeceği diğer taraflar : Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları ile bu sektöre hizmet eden alt sektörler ilerlemesi ve gelişmesi ile birlikte Şehrin üretim kapasitesi artacak bu sektörün bünyesine makine imalatı, ayar evi, kuyumcu malzemecileri vb. sektörlerle ekonomisi artacaktır.

 Projenin genel amacı : Yetersiz imkanlarla üretim yapmaya ve dünya pazarına açılmaya çalışan imalatçı firmaların üretim koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte bu pazarda söz sahibi şehrin ürünlerini daha iyi sergileyebileceği bir ortamın oluşturulması. Bu çerçeve dahilinde güvenlik zafiyetlerinden çevre koşullarına kadar bir çok konuda kümelenme sağlanarak mali değerlerin düşmesinin sağlanması, istihdamın artırılması, makineleşmenin önün açılması, teknik çalışma alanlarının oluşturulması. Üniversite, meslek yüksek okulu ile liselerde öğrenim gören öğrencilerin staj koşullarının oluşmasının sağlanarak personel uzmanlıklarının artırılması.

Projenin hedefleri : Türkiye ve Dünyada Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden üreticilerinin kendini ifade edebilir ortamın oluşmasının sağlanması, üretim kalitesinin artırılmasının sağlanması, ülkeye ekonomik girdilerin artırılması, Üretim esnasında çevreye verilen olumsuz etkenlerin ortadan kaldırılması.