“Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi” TR63/15/GPD3/001 Güdümlü Projesi

Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi

PROJE ADI

“Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi”   

TR63/15/GPD3/001 Güdümlü Projesi

BAŞVURU SAHİBİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 PROJENİN  GENEL AMACI

Projenin hayata geçirilmesi ile düşünülen prototip ürünlerin ilde hayata geçirilecek olması, il dışı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacak, hatta komple faaliyetle birlikte tamamen bitecektir. Tedarikçilerden kalıp ve model anlamında yapılan alımlar il ekonomisi içerisinde kalarak kümülatif anlamda ayrı bir katma değer yaratacaktır. Modelleme konusunda hızlı hareket edilerek tasarım aşamasında kaybedilen zaman ortadan kaldırılacak, bu zamanı üretime dönük işlerde kullanarak direk verimliliğe katkı sağlanacaktır. Yeni ürün ve modelleme konusunda firmalarımızın cesaret ve rekabet gücüde bu anlamda yapılan harcamaların ortadan kaldırılması ile mümkün kılınacaktır.

Nitelikli eleman yetiştirilerek başlayan süreç, kaliteli ürünün üretim artışıyla birlikte eleman istihdamına dönüşecektir. Günümüz bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla her ürüne katma değer yaratacaktır. Projenin hayata geçirilmesi ile nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi, ilgili alanlardaki ürün çeşit ve kalitesinin yükseltilmesi ve markalaşarak il ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

PROJENİN  ÖZEL AMACI
Bilimsel anlamda yapılan tasarım ve üretimin Üniversitemiz ile Kuyumcular ve Ticaret Odalarına bağlı kuruluşlarla ekonomik girdi ve değere dönüştürülmesidir. İlimizde genel olarak kuyumculuk, çelik ve teflon mutfak eşyası, mobilya, plastik eşya üretimi geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Bu alışkanlıklar ürünlerin iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü düşürmektedir. Ürünlerin piyasalarda kendine yer bulamaması neticesi olarak işyerleri iflas etmektedir. Belirtilen ve benzer gerekçelerin neden olduğu problemlerin aşılması, 3D modelleme sistemi ve tasarım aşamalarının profesyonel ve bilimsel olarak uygulanması ile mümkün olabilir. Her sektörde sezonsal özellik arz eden, yada vitrinde görsel olarak eskime riskine maruz kalan ürünlerin yeni fikirlerle tasarlanması her sektöre somut adımlar attıracak, buda ciddi anlamda rekabet gücünü hakim kılacaktır. Halen bölge ve dünya piyasalarında ilk olmanın avantajları karlılığa ve verimliliğe etki eden ana faktörlerdendir. Tasarım ve modelleme tekniklerini profesyonel bir anlayışla yürüten sektör temsilcileri, her üründe yeni fikirle piyasada daha etkin yer alabileceklerdir.

PROJENİN SONUÇLARI

1. Kahramanmaraş’taki kuyumculuk sektöründe imalat yapan KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi geliştirildi.
2. Kahramanmaraş’ta kuyumculuk sektöründe imalat yapan KOBİ'lerin girdi maliyetleri azaltıldı.
3. Kuyumculuk sektörü eğitimlerle birlikte tasarım ürünler yapmaya başladı.
4. Sektörün rekabet gücü arttı.
5. Üniversite sanayi işbirliği tam anlamıyla sağlanmış oldu.

PROJENİN FAALİYETLERİ

 12.000 m2 çevre alan projeye tahsis edilmiştir. Yaklaşık 1300 m2 kapalı alana sahip olan iki katlı bina tamamlanmıştır. 3d yazıcı, lazer kesim, lazer kaynak alımları yapılmıştır. Merkezin alt yapısı (elektrik, su, doğalgaz vs.) altyapısı tamamlandığında eksik makine ve ekipmanların alımları da tamamlanarak bina yerleşimi tamamlanacaktır. Çevre düzenlemesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır. Sürdürülebilirliğinin sağlanması için üniversite bünyesinde  Teknokent te,  A.Ş. kurularak faaliyetlerine başlayacaktır.

Tasarım ve 3d modelleme merkezinde verilecek hizmetler;
El tasarımı
3d modelleme
3d baskı prototip
Döküm
Lazer Kesim
Tasarım eğitimleri

HEDEF GRUP

Geliştirilecek ortak kullanım alanından yararlanacaklar: Kahramanmaraş’ta kuyumculuk sektöründe imalat yapan KOBİ’ler (700 KOBİ)

PROJE BÜTÇESİ
1.700.000,00 TL

UYGULAMA SÜRESİ
24 Ay

BAŞLAMA –BİTİŞ
31.05.2016 – 01.06.2018

PROJE UYGULAMA YERİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü

PROJE ORTAKLARI
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası